• ابزار بادی

منگنه کوب حرفه ای شیلدر(SH-8016)

منگنه کوب حرفه ای شیلدر SH-8016

میخکوب بادی شیلدر (SH50)

میخکوب بادی شیلدر مدل SH50

کمپرسور فندکی گرد شیلدر(SH-5501T)

کمپرسور فندکی گرد شیلدر SH-5501T

گازوئیل پاش شیلدر(SH-28)

گازوئیل پاش شیلدر SH-28

باد پاش شیلدر(SH-2929)

باد پاش شیلدر SH-2929

درجه باد کارگاهی شیلدر(SHTG4)

درجه باد کارگاهی شیلدر

پیستوله H827 شیلدر

پیستوله H827

پیستوله E70 شیلدر

پیستوله E70

کنیتکس پاش شیلدر(SHFR-301)

کنیتکس پاش حرفه ای شیلدر

شیلنگ باد و جوشکاری (ساخت ترکیه)

شیلنگ باد و جوشکاری (ساخت ترکیه)

شیلنگ باد و جوشکاری (ساخت کره)

شیلنگ باد و جوشکاری حرفه ای شیلدر (ساخت کره)

شیلنگ فنری 5 متری شیلدر

شیلنگ فنری 5 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری

شیلنگ فنری 15 متری شیلدر

شیلنگ فنری 15 متری

شیلنگ فنری 15 متری شیلدر

شیلنگ فنری 15 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری شیلدر

شیلنگ فنری 10 متری

شیلنگ فنری 5 متری شیلدر

شیلنگ فنری 5 متری