• ابزار برقی

دریل شارژی 18 ولت شیلدر (SH-1322)

دریل شارژی 18 ولت شیلدر (SH-1322)

دریل شارژی 20 ولت شیلدر (SH-2020)

دریل شارژی شیلدر مدل SH-2020

دریل شارژی 14 ولت شیلدر (SH-1440)

دریل شارژی شیلدر مدل SH-1440

دریل شارژی 12 ولت شیلدر (SH-1012L)

دریل شارژی 12 ولت مدل SH-1012L

دریل شارژی 12 ولت شیلدر (SH-1299)

دریل شارژی شیلدر 12 ولت مدل SH-1299

دریل شارژی 18 ولت شیلدر (SH-1318L)

دریل شارژی 18 ولت مدل SH-1385L

پیچ گوشتی شارژی شیلدر (SH-9636)

پيچ گوشتي شارژي 3.6 ولت SH-9636

فرز همه کاره شیلدر(SH-1215)

فرز همه کاره شیلدر SH-1215

اور فرز نجاری شیلدر (SH-2212)

اور فرز نجاری حرفه ای شیلدر SH-2212

مینی فرز دسته بلند شیلدر (SH-8080)

مینی فرز دسته بلند شیلدر SH-8080

مینی فرز سنگبری شیلدر (SH-9090)

مینی فرز 900 وات مدل SH-9090

مینی فرز حرفه ای شیلدر (SH-9557)

مینی فرز 840 وات حرفه ای SH9557

اره عمودبر شیلدر(SH-4328)

اره عمودبر شیلدر SH-4328

دستگاه پولیش شیلدر (SH-9227)

دستگاه پولیش شیلدر SH9227

اره درخت بر شیلدر (SH-4599)

اره درخت بر زنجیری TURBO

سشوار صنعتی شیلدر (SH-2000)

سشوار صنعتی 2000 وات مدل SH-2000

دمنده و مکنده شیلدر (SH-1680)

دمنده و مکنده شیلدر مدل SH-1680

پیچ گوشتی برقی شیلدر (SH-3280)

پیچ گوشتی برقی ترکمتردار دو دور

بتن کن 52 میلیمتری شیلدر (SH-5201)

بتن کن 52 میلیمتری مدل SH-5201

بتن کن 40 میلیمتری شیلدر (SH-4006)

بتن کن 40 میلیمتری شیلدر مدل SH-4006

بتن کن 26 میلیمتری شیلدر (SH-1026)

بتن کن 26 میلیمتری شیلدر مدل SH-1026

چکش تخریب شیلدر (SH-0810)

چکش تخریب شیلدر مدل SH-0810

چکش تخریب شیلدر (SH0810Plus)

چکش تخریب شیلدر مدل SH0810Plus

دریل 13 میلیمتری شیلدر (SH-1013)

دریل 13 میلیمتری 710 وات مدل SH-1013

دریل 16 میلیمتری شیلدر (SH-1611)

دریل 16 میلیمتری 1100 وات مدل SH-1611

دریل 13 میلیمتری شیلدر(SH-1385)

دریل 13 میلیمتری 850 وات مدل SH-1385

دریل نیمه گیربکسی شیلدر(SH-1631)

دریل نیمه گیربکسی 820 وات چکشی SH-1631

دریل چکشی شیلدر (SH-8013)

دریل چکشی حرفه ای شیلدر با متعلقات

کارواش دینامی،مکنده شیلدر(SH-1515)

کارواش مکنده اتوماتیک شیلدر

دریل چکشی حرفه ای شیلدر(SH-1380)

دریل چکشی حرفه ای شیلدر

کارواش نیمه صنعتی شیلدر (SH-1613)

کارواش نیمه صنعتی شیلدر (SH-1613)

کارواش صنعتی شیلدر (SH-2015)

کارواش صنعتی(SH-2015)

کارواش خانگی شیلدر (SH-1410)

کارواش خانگی شیلدر(SH-1410)

پروفیل‌بر‌دسته‌شمشیری‌(SH-2035)

پروفیل بر دسته شمشیری شیلدر مدل SH-2035

پروفیل بر دسته D شیلدر (SH-2235)

پروفیل بر دسته D شیلدر مدل SH-2235

کارواش صنعتی شیلدر (SH-1814)

کارواش و کف شوی صنعتی SH-1814

کمپرسور روغنی شیلدر (SH-8030)

کمپرسور هوا 80 لیتری دو سیلندر مدل SH-8030

کمپرسور روغنی شیلدر (SH-8025)

کمپرسور هوا 80 لیتری مدل SH-8025

کمپرسور روغنی شیلدر (SH-5025)

کمپرسور هوا 50 لیتری مدل SH-5025

کمپرسور روغنی شیلدر(SH-2425)

کمپرسور هوا 24 لیتری مدل SH-2425

کمپرسور روغنی شیلدر(SH-1010)

کمپرسور هوا 10 لیتری مدل SH-1010

کمپرسور‌ سایلنت شیلدر(SH-5055)

کمپرسور هوای بدون روغن سایلنت 50 لیتری

کمپرسور‌ سایلنت شیلدر(SH-2455)

کمپرسور هوای بدون روغن سایلنت 25 لیتری

کمپرسور‌ سایلنت شیلدر(SH-1055)

کمپرسور هوای بدون روغن 10 لیتری

کمپرسور‌ سایلنت شیلدر(SH-3555)

کمپرسور هوای بدون روغن 35 لیتری